Žiadosť o registráciu v spoločnosti PROSIGHT Slovensko
Úvodný seminár
Účastnícky poplatok
40,00 €
Bratislava
13. október 2023

Žiadateľ

(potenciálny obchodný zástupca)

Osobné informácie
Kontaktné informácie
Sponzor

Spoločnosť

(ako zastúpený)

Názov
PROSIGHT Slovensko a.s.
Adresa sídla
Kavečianska cesta 1/A 3637, 040 01 Košice
IČO
46 175 415
DIČ
2023259249

Súhlasím s obchodnými podmienkami a vyhlasujem, že som bol oboznámený s informáciou o spracúvaní mojich osobných údajov.
Úvodný seminár
Účastnícky poplatok
40,00 €

Spôsob platby

Príjemca: Prosight Academy, s.r.o.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2585 6926
Suma: 40,00 €
Do poznámky uveďte: „Meno Priezvisko, ÚS“
Doklad o platbe
spinka

Sem presuňte doklad o platbe (PDF / JPG)

— alebo —

Poplatok za registráciu vo výške 40 € je potrebné uhradiť prevodom na účet Prosight Academy, s.r.o.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2585 6926
Do poznámky uveďte: „Meno Priezvisko, ÚS“.

 1. Firma PROSIGHT Slovensko a.s., ako potencionálny zastúpený, umožňuje žiadateľovi, ako potencionálnemu  obchodnému zástupcovi vykonávať v nasledujúcom období od registrácie vstupného seminára a podpísania zmluvného vzťahu činnosť spočívajúcu v spisovaní návrhov na uzatvorenie zmlúv finančných služieb. Podmienkou pre vykonávanie sprostredkovania finančných služieb podľa zákona 186/2009 z.z. je právoplatný zmluvný vzťah a plnenie kritérií stanovených pravidlami obchodnej siete spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s..1. Firma PROSIGHT Slovensko a.s., ako potencionálny zastúpený, umožňuje žiadateľovi, ako potencionálnemu  obchodnému zástupcovi vykonávať v nasledujúcom období od registrácie vstupného seminára a podpísania zmluvného vzťahu činnosť spočívajúcu v spisovaní návrhov na uzatvorenie zmlúv finančných služieb. Podmienkou pre vykonávanie sprostredkovania finančných služieb podľa zákona 186/2009 z.z. je právoplatný zmluvný vzťah a plnenie kritérií stanovených pravidlami obchodnej siete spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s..
 2. Ak Žiadateľ prejaví záujem bude pri svojej činnosti vystupovať ako obchodný zástupca,  tipér spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s., v žiadnom prípade nie ako jej zamestnanec.
 3. Ak žiadateľ prejaví záujem  a spĺňa podmienky podľa Zákona 186/2009 Z.z., podpíše s PROSIGHT Slovensko a.s. zmluvu o obchodnom zastúpení alebo dohodu o spolupráci tipéra, v ktorej bude konkretizovaná provízia pre žiadateľa pri výkone činnosti obchodného zástupcu alebo tipérskej činnosti.
 4. Žiadateľ si je vedomý, že  žiadosť o registráciu môže podpísať len osoba plnoletá.
 5. Žiadateľ je povinný sám odvádzať všetky dane a poplatky z vyplatených provízií za sprostredkovateľskú činnosť pre spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s., vyžadované  platnými právnymi predpismi.
 6. Žiadateľ je oprávnený k prezentácii spoločnosti až po absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a to iba osobným kontaktom, bez reklám, inzerátov a porovnávania s inými spoločnosťami, ktoré majú rovnaký alebo obdobný  predmet činnosti a v súlade s internými predpismi spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s.
 7. Na dôkaz súhlasu so všetkými podmienkami tejto žiadosti pripojuje žiadateľ svoj podpis a potvrdzuje ním správnosť všetkých údajov týkajúcich sa jeho osoby. Zmeny možno dohodnúť len písomnou formou
 8. Účastníci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom.
 1. Firma PROSIGHT Slovensko a.s., ako potencionálny zastúpený, umožňuje žiadateľovi, ako potencionálnemu  obchodnému zástupcovi vykonávať v nasledujúcom období od registrácie vstupného seminára a podpísania zmluvného vzťahu činnosť spočívajúcu v spisovaní návrhov na uzatvorenie zmlúv finančných služieb. Podmienkou pre vykonávanie sprostredkovania finančných služieb podľa zákona 186/2009 z.z. je právoplatný zmluvný vzťah a plnenie kritérií stanovených pravidlami obchodnej siete spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s..1. Firma PROSIGHT Slovensko a.s., ako potencionálny zastúpený, umožňuje žiadateľovi, ako potencionálnemu  obchodnému zástupcovi vykonávať v nasledujúcom období od registrácie vstupného seminára a podpísania zmluvného vzťahu činnosť spočívajúcu v spisovaní návrhov na uzatvorenie zmlúv finančných služieb. Podmienkou pre vykonávanie sprostredkovania finančných služieb podľa zákona 186/2009 z.z. je právoplatný zmluvný vzťah a plnenie kritérií stanovených pravidlami obchodnej siete spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s..
 2. Ak Žiadateľ prejaví záujem bude pri svojej činnosti vystupovať ako obchodný zástupca,  tipér spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s., v žiadnom prípade nie ako jej zamestnanec.
 3. Ak žiadateľ prejaví záujem  a spĺňa podmienky podľa Zákona 186/2009 Z.z., podpíše s PROSIGHT Slovensko a.s. zmluvu o obchodnom zastúpení alebo dohodu o spolupráci tipéra, v ktorej bude konkretizovaná provízia pre žiadateľa pri výkone činnosti obchodného zástupcu alebo tipérskej činnosti.
 4. Žiadateľ si je vedomý, že  žiadosť o registráciu môže podpísať len osoba plnoletá.
 5. Žiadateľ je povinný sám odvádzať všetky dane a poplatky z vyplatených provízií za sprostredkovateľskú činnosť pre spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s., vyžadované  platnými právnymi predpismi.
 6. Žiadateľ je oprávnený k prezentácii spoločnosti až po absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a to iba osobným kontaktom, bez reklám, inzerátov a porovnávania s inými spoločnosťami, ktoré majú rovnaký alebo obdobný  predmet činnosti a v súlade s internými predpismi spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s.
 7. Na dôkaz súhlasu so všetkými podmienkami tejto žiadosti pripojuje žiadateľ svoj podpis a potvrdzuje ním správnosť všetkých údajov týkajúcich sa jeho osoby. Zmeny možno dohodnúť len písomnou formou
 8. Účastníci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom.